Scrieri
 


Ţie (1994)
Tărâmul dintre gânduri (1997)
Cânt de Iubire - Song of Love (1999)
Imn Existenţei (2000)
Pelerin (2003)
Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (2001)

Peregrino (2004)

Cânt de Iubire - versiune chineza (2006)
Cânt de Iubire - Song of Love - editie revazuta 2007
Cât de aproape... - Lo cerca que estabas (2007)
Unde esti, Timp? (2007)

Poeme - romano-urdu (2008)


Viaţa impersonală (1993)
Introspecţia (1994)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul I (1997)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul II (1997)

Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (2002)

Introspecţia - poeme (2005)
Frumuseţea Tandreţei (2006)
Harpă de umbră şi lumină (2007)
Viaţa impersonală (revăzută 2007)

Lucrări, Culegeri, Cursuri
Cartea "Zborul. Vis şi destin"
Poezia, pentru mine

Poezii de IOANA GEORGE
Selectii din volumul "VISUL MEU. ZBOR ŞI DESTIN"
cititi selectiile
home > scrieri > viaţa impersonală

Viaţa impersonală

Selecţii din capitolul 2 - Linişteşte-te şi află

1. - Acum, pentru ca să-ţi fie cu putinţă să Mă cunoşti, şi să fii absolut sigur că "EUL" tău, propriu, Intim şi adevăratul "EU", îţi spune aceste cuvinte, tu trebuie mai întâi să înveţi să te linişteşti, să-ţi calmezi spiritul şi corpul omenesc şi toate activităţile lor, în aşa fel ca tu să nu-mi fii de loc conştient de ele.
2. - Poate că tu nu eşti încă în stare să o faci.
3. - Dar, Eu îţi voi arăta cum să reuşeşti, dacă tu doreşti într-adevăr să Mă cunoşti şi dacă tu eşti dispus să încerci, prin încrederea ta în Mine şi supunerea la tot ceea ce de acum încolo Eu îţi ordon să faci.
4. - Ascultă cu atenţie!
5. - Încearcă să-ţi imaginezi mental că "Eul" care vorbeşte aici, în aceste pagini, este "Eul" tău intim cel mai profund şi Divin, care îţi îndeamnă şi îţi dirijează spiritul şi intelectul omenesc, pe care tu poţi să-l consideri pentru moment ca fiind o personalitate distinctă sau separată de tine. Spiritul tău omenesc este constituit în aşa fel încât el nu poate accepta nimic care nu e conform cu ceea ce el a experimentat sau a învăţat până atunci şi pe care intelectul său nu îl consideră rezonabil. Astfel, adresându-te lui, foloseşti în mod precis termeni şi expresii care îi explică în modul cel mai clar intelectului tău adevărul pe care trebuie să-l înţeleagă. înainte ca spiritul tău să poată să se trezească la înţelegerea a ceea ce vrei să exprimi.
6. - Adevărul este că acest "Eu" eşti tu însuţi, "Eul" tău adevărat, intim. Până acum, spiritul tău omenesc a fost absorbit într-o oarecare măsură de sarcina de a-i oferi intelectului tău şi corpului tău tot felul de satisfacţii egoiste, astfel că el nu a avut niciodată timp de a se apropia de tine, Tu - cel real, al tău, veritabilul tău stăpân şi Maestru. în loc de aceasta, tu te-ai interesat până într-atât de plăcerile corpului şi ale intelectului tău, şi te-ai lăsat atât de afectat de suferinţele lor încât tu ai ajuns să crezi că Tu eşti intelectul tău şi corpul tău şi în consecinţă, tu M-ai uitat pe "Mine", "Eul" tău Intim şi Divin.
7. - Eu nu Sunt corpul tău, nici intelectul tău, şi acest Mesaj este pentru a te învăţa că TU şi cu MINE SUNTEM UNUL. Cuvintele pe care EU le spun aici au ca scop principal de a te face conştient de acest mare adevăr.
8. - Dar tu, tu nu vei putea să realizezi acest mare adevăr decât dacă te vei elibera de conştiinţa ta relativ la acest corp şi la acest intelect cu care te identifici şi al cărui sclav ai fost atât de mult timp. Tu trebuie să Mă simţi în cel mai profund tu-însuţi înainte ca tu să poţi şti că Eu sunt acolo.
9. - Acum, pentru ca tu să poţi ajunge să faci abstracţie totală de spiritul tău şi de gândurile sale ca şi de corpul tău şi de senzaţiile sale, pentru ca tu să poţi să Mă simţi în însăşi esenţa ta, este necesar ca tu să asculţi şi să urmezi cu asiduitate următoarele Mele instrucţiuni.
10. - Aşează-te şi fără să faci vreo mişcare, rămâi într-o poziţie care îţi destinde corpul şi atunci când te vei simţi complet relaxat, pătrunde mental sensul acestor cuvinte:
11. - "Fii liniştit! Şi - SĂ ŞTII, că EU SUNT - Dumnezeu".
12. - Fără să gândeşti, lasă să te pătrundă această Poruncă Divină, până în cel mai profund tu-însuţi. Lasă să intre în mod natural fără nici un efort sau intervenţie din partea ta impresiile care îţi vin în minte oricare ar fi ele. Remarcă cu atenţie însemnătatea lor căci din adâncul tău însuţi, eu te instruiesc prin intermediul acestor impresii; atunci când ceva din semnificaţia lor vitală începe să apară în conştiinţa ta repetă cuvintele Mele, lent, în mod imperativ către fiecare celulă a corpului tău, către fiecare aspect al minţii tale cu toată puterea conştientă pe care o ai.
13. - "Linişteşte-te!- şi AFLĂ că EU SUNT - Dumnezeu".
14. - Spune-le exact cum sunt ele scrise aici, încercând să realizezi că propria ta Conştiinţă, ordonă şi pretinde conştiinţei tale individuale şi muritoare o supunere implicită.
15. - Meditează asupra lor profund, caută până când tu vei descoperi în ele o putere secretă.
16. - Aprofundează-le, ia-le cu tine, la Munca ta, oricare ar fi ea. Fă-le factorul vital şi principal al Activităţii tale, în toate gândurile tale creatoare.
17. - Spune-le de mii de ori pe zi.
18. - Până când tu vei fi pătruns înţelesul Meu cel mai Intim.
19. - Până când fiecare celulă a corpului tău va tresări, răspunzând cu bucurie poruncii "LINIŞTEŞTE-TE" şi supunându-se instantaneu.
20. - şi când orice gând rătăcitor hoinărind în jurul spiritului tău se va dizolva şi va dispărea.
21. - Atunci, pe măsură ce cuvintele se transmit de-a lungul profunzimilor fiinţei tale, golit de "eul" tău personal.
22. - Atunci, după cum Soarele Cunoaşterii va începe să se ridice la orizontul conştiinţei tale.
23. - Atunci, te vei simţi umplut de un suflu vital straniu şi minunat care îţi va inunda tot corpul până va ajunge să se reverse prin extazul pe care ţi-l va produce, şi atunci valuri după valuri, va ţâşni o Forţă irezistibilă şi vie care născându-se în tine, te va înălţa până la a te ridica de la pământ; tu vei simţi atunci înăuntrul tău Gloria, Sănătatea şi Măreţia Prezenţei Mele.
24. - şi atunci... atunci tu vei CUNOAŞTE pe EU SUNT!-DUMNEZEU!
25. - O dată ce tu Mă vei fi simţit aşa în tine în astfel de momente, o dată ce tu vei fi gustat din Puterea Mea ascultând înţelepciunea Mea şi cunoscând Extazul Iubirii Mele care cuprinde totul, nici o boală nu te va putea atinge, căci atunci tu vei şti că EU SUNT în însăşi esenţa ta, şi pe viitor totdeauna tu vei reveni la Mine şi tu Mă vei lăsa să-mi manifest voinţa.
26. - şi când tu vei reveni astfel la Mine, vei afla în Mine un refugiu infailibil şi gata să te ajute de fiecare dată când tu vei avea nevoie, căci EU te voi face să simţi Prezenţa Mea şi Puterea Mea în aşa fel încât pentru a reuşi indiferent ce, îţi va fi suficient să te Linişteşti şi să Mă laşi să fac ceea ce tu vrei să fie făcut, cum ar fi vindecarea bolilor tale sau ale altora, luminarea spiritului tău într-atât încât vei putea vedea cu Ochii Mei Adevărul pe care îl cauţi, sau executarea perfectă a acelor lucrări care la ora actuală ţi se par imposibil de îndeplinit.
27. - Dar această cunoaştere, această Realizare, prin care tu îţi vei da seama de realitate, de acest Adevăr explicat aici, nu va veni imediat.
28. - Ea poate să nu vină decât după ani îndelungaţi şi totuşi ea poate sosi mâine.
29. - Aceasta nu depinde de nimeni altcineva decât de tine însuţi.
30. - Nici de propria ta personalitate, nici de dorinţele ei sau de înţelegerea sa individuală.
31. - Ci de "Eu sunt"-ul tău; de Dumnezeu din tine, dinăuntrul tău.
32. - Cine este cel care face mugurele să se deschidă?
33. - Cine este cel care face ca puişorul să iasă din găoace?
34. - Cine hotărăşte ora şi ziua?
35. - Actul conştient şi natural al înţelepciunii interioare din ele este cel prin care înţelepciunea Mea cooperând cu Voinţa Mea face să se producă fructul Gândului Meu care se manifestă în floare şi în puişor.
36. - Floarea şi puişorul decid ceva prin ei înşişi?
37. - Nu, ei îşi subordonează şi îşi unesc voinţa lor cu a Mea şi Mă lasă în înţelepciunea Mea să decid ora potrivită pentru acţiune şi numai după ce s-au supus impulsului Voinţei Mele pentru a face efortul necesar, ei pot intra în Viaţa Nouă.
38. - Tu, cu personalitatea ta, poţi încerca de mii şi mii de ori să spargi prin tine însuţi cochilia conştiinţei tale omeneşti.
39. - Dar, presupunând că ai reuşi, tu ai ajunge doar la distrugerea uşilor pe care Eu le-am plasat între lumea formelor tangibile şi regiunea viselor intangibile; şi uşa fiind deschisă, tu nu vei mai putea mult timp evita intrarea intruşilor în domeniul tău privat, fără multă dificultate şi a suferinţelor.
40. - Totuşi, Eu permit, chiar şi aceasta, pentru că prin mijlocirea acestor suferinţe, tu vei obţine forţa care îţi lipseşte, şi discernământul necesar pentru a şti că, atâta timp cât tu nu vei putea să-ţi desfaci petalele pentru a manifesta Frumuseţea Mea Perfectă, nici să părăseşti cochilia personalităţii tale omeneşti pentru a intra în Lumina Glorioasă a împărăţiei Mele Cereşti.
41. - Iată de ce, Eu îţi dau aceste instrucţiuni acum, de la început, în scopul ca tu să reuşeşti să înţelegi prin ce mijloace să Mă recunoşti.
42. - Căci, aici chiar, Eu îţi promit că dacă tu vei persevera şi te vei strădui în mod sincer să înţelegi şi să te supui Instrucţiunilor Mele pe care Eu ţi le dau aici, tu Mă vei cunoaşte în curând şi Eu te voi face să înţelegi tot ceea ce conţine cuvântul Meu, oriunde ar fi scris, în cărţi sau în învăţături, în natură sau în om, aproapele tău.
43. - Dacă este ceva care îţi pare contradictoriu în ceea ce scrie aici, înainte de a-l respinge, caută-i înţelesul real.
44. - Să nu treci nici măcar de un paragraf, de nici una din cugetările enunţate aici fără a fi perceput în mod clar pe fiecare dintre ele în semnificaţia lor reală.
45. - Dar toate eforturile şi investigaţiile tale să fie făcute cu credinţă şi încredere în Mine, Eul tău adevărat şi intim şi fără să te grăbeşti sau să te nelinişteşti cu privire la rezultate, căci acestea sunt toate în Paza Mea, şi Eu voi avea grijă de aceasta. îndoielile şi neliniştile tale nu provin decât din personalitatea ta, şi dacă le permiţi să persiste, ele te vor conduce la insucces şi la descurajare.


Copyright © 2003, Realizat de afi@bumerang.ro