Scrieri
 


Ţie (1994)
Tărâmul dintre gânduri (1997)
Cânt de Iubire - Song of Love (1999)
Imn Existenţei (2000)
Pelerin (2003)
Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (2001)

Peregrino (2004)

Cânt de Iubire - versiune chineza (2006)
Cânt de Iubire - Song of Love - editie revazuta 2007
Cât de aproape... - Lo cerca que estabas (2007)
Unde esti, Timp? (2007)

Poeme - romano-urdu (2008)


Viaţa impersonală (1993)
Introspecţia (1994)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul I (1997)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul II (1997)

Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (2002)

Introspecţia - poeme (2005)
Frumuseţea Tandreţei (2006)
Harpă de umbră şi lumină (2007)
Viaţa impersonală (revăzută 2007)

Lucrări, Culegeri, Cursuri
Cartea "Zborul. Vis şi destin"
Poezia, pentru mine

Poezii de IOANA GEORGE
Selectii din volumul "VISUL MEU. ZBOR ŞI DESTIN"
cititi selectiile
home > scrieri > viata impersonala


Autor anonim

VIAŢA IMPERSONALĂ

Traducere, postfaţă şi îngrijire ediţie: Elena Liliana Popescu

NOTĂ

Şi atunci, vei şti că EU SUNT Dumnezeu
 şi Tu şi cu Mine suntem Unul

Viaţa Impersonală este o carte cu totul aparte, scrisă de un autor care a dorit să rămână necunoscut, prin aceasta sugerând că mesajul inspirat de Sinele său, este adresat în mod impersonal oricui este dispus să renunţe la iluzia personalităţii sale separate, pentru a se identifica cu EU SUNT, esenţa noastră comună.

Mesajul este adresat cu autoritate dar şi cu multă iubire celor care îl aşteaptă pentru a primi astfel răspuns la întrebările pe care, într-un moment sau altul al vieţii lor, le-au adresat eului personal dar răspunsurile primite nu au fost în măsură să le clarifice îndoielile. Răspunsul la întrebări privind semnificaţia existenţei, conştiinţei, inteligenţei, voinţei, gândirii şi creaţiei, cuvântului,  noţiunilor de bine şi rău, întrebări legate de modul în care poţi avea acces la cunoaştere, sau cheia cu care poţi deschide poarta ce te duce în interiorul fiinţei tale reale, încă necunoscute, îl va primi oricine este hotărât să îl caute. Şi acest mesaj îi poate arăta direcţia în care să-l caute, şi cui să se adreseze.

S-au făcut o serie de speculaţii asupra numelui autorului, asupra ţării de origine, sau apartenenţei sale la o religie sau alta; nu s-a ajuns la un consens deoarece mesajul este atât de impersonal încât nu intră în contradicţie, ci dimpotrivă, este în deplină armonie cu esenţa exprimată de diferitele religii şi culte cunoscute.

Traducerea acestei cărţi, urmând o ediţie franceză din 1928, a apărut pentru prima oară în limba română în anul 1994, la Editura Papirus, şi acea ediţie este epuizată. Între timp, textul traducerii a fost comparat cu cel din alte ediţii franceze şi engleze, şi în acestă formă, revăzut, este acum accesibil cititorilor români.

Fiecare dintre noi, putem cerceta, prin proprie experienţă, adevărul celor afirmate de Cel care ni se adresează, acum şi aici, în acest volum.

2007 Traducătorul

Fragment

INTRODUCERE

Pentru ca să poţi înţelege mai bine adevărurile vitale şi profunde conţinute în acest Mesaj, eu te îndemn, frate cititor, să te pregăteşti pentru această lectură, calm şi cu mintea deschisă. Linişteşte-ţi, deci, intelectul şi invită-ţi sufletul să-ţi predea învăţătura sa. Citeşte pe rând câte o singură sentinţă şi nu trece la următoarea decât atunci când Ceva dinăuntrul tău va fi răspuns adevărului enunţat şi te va face să înţelegi clar semnificaţia pe care acest adevăr o are pentru tine.

Dar, mai înainte de toate, încearcă să-ţi dai seama că „Eul” care îţi vorbeşte în Mesaj este Spiritul interior, propriul tău suflet, Sinele tău Impersonal, ceea ce Tu eşti în realitate; acelaşi Sine care în momentele tale de linişte îţi arată greşelile, nenorocirile şi slăbiciunile tale, care te avertizează şi te ajută în mod constant să trăieşti conform idealului său, pe care El îl menţine fără încetare în faţa viziunii tale mentale.

Tocmai unui spirit astfel recules i-a fost revelat acest Mesaj după luni pline de dorinţa arzătoare de a primi o îndrumare a spiritului şi de a găsi un prilej de a-L servi pe Tatăl iubitor, recunoscut mereu prezent şi totdeauna gata să-şi copleşească cu binefacerile sale pe acei copii ai Săi care îl iubesc suficient, pentru a-I acorda primul loc în inima şi în viaţa lor.

Ajutorul şi îndrumarea astfel primite îţi sunt comunicate şi ţie pentru că această învăţătură înţeleaptă şi iubitoare este atât de puţin obişnuită, şi în întregime impersonală, astfel încât ea se adaptează, de asemenea, oricui este gata să o primească.

Cea mai mare binefacere, pe care Mesajul o poate oferi, este aceea că dacă tu eşti deja pregătit, „Eul” care vorbeşte prin el, va continua să-ţi vorbească direct, în propria ta inimă, după ce vei fi pus cartea deoparte, şi aceasta o va face într-un mod atât de intim, atât de cordial şi de convingător, încât el îţi va clarifica toate îndoielile şi va fi pentru tine o sursă inepuizabilă de Înţelepciune şi de Forţă, şi îţi va aduce Pace, Sănătate, Fericire şi Libertate, o abundenţă din tot ceea ce Inima ta doreşte.

Această carte şi-a propus, aşadar, ca prin mesajul conţinut, să-ţi servească drept canal sau poartă deschisă, prin care să poţi intra în împărăţia Domnului tău, Spiritul Înţelepciunii promise de Isus, a exprimării vii în tine a lui Christos, sau conştiinţa de Dumnezeu.

Editorul

CAPITOLUL I

EU SUNT

 1. Eu vorbesc pentru tine, cel care citeşti.
 2. Pentru tine, cel care ai căutat ici şi colo, timp de ani îndelungaţi, străduindu-te să afli în cărţi şi în învăţături, în filozofii şi în religii: Adevărul, Fericirea, Libertatea şi pe Dumnezeu, fără să ştii precis ceea ce cauţi.
 3. Pentru tine, al cărui suflet este obosit, descurajat şi aproape lipsit de orice speranţă.
 4. Pentru tine, care adesea ai perceput o licărire a acestui „Adevăr“, care dispărea din faţa ta asemenea unui miraj al deşertului, atunci când încercai să-l urmăreşti şi să-l atingi.           
 5. Pentru tine, care ai crezut că l-ai găsit într-un mare învăţător, care poate că era recunoscut ca un conducător al vreunei Comunităţi, Fraternităţi sau Religii, şi care îţi părea a fi un „Maestru”, datorită doctrinei minunate pe care o preda şi faptelor pe care le săvârşea; dar tu a trebuit să-ţi dai seama mai târziu că acest „Maestru“ nu era decât o personalitate umană ca şi a ta, cu defectele şi slăbiciunile sale, cu păcatele sale ascunse, cu toate că această personalitate a servit ca mijloc pentru răspândirea învăţăturilor minunate care îţi păreau a fi cel mai înalt „Adevăr“.
 6. Iată deci, suflet nevoiaş, că tu nu ştii cui să te adresezi.
 7. Pentru tine, Eu vin.
 8. Şi la fel, Eu vin pentru toţi cei care aţi început să simţiţi prezenţa acestui „Adevăr“ în adâncul fiinţei voastre, şi să căutaţi confirmarea a ceea ce străduieşte de atât de mult timp să se exprime în mod viu în interiorul vostru.
 9. Da, pentru voi toţi care sunteţi înfometaţi de adevărata „Pâine a Vieţii“, EU SUNT cel care vine.
 10. Eşti tu pregătit să primeşti?
 11. Dacă aşa este, trezeşte-te şi linişteşte-te. Calmează-ţi mintea ta omenească şi supune-te punct cu punct Cuvântului Meu rostit aici. Altfel, tu te vei îndepărta încă o dată decepţionat, şi în loc de satisfacerea unei nevoi imperioase, sufletul tău va rămâne gol.
 12. EU!
 13. Cine sunt Eu?
 14. Eu, care vorbesc cu o astfel de cunoaştere şi cu o astfel de autoritate?
 15. Ascultă!
 16. EU SUNT Tu, această parte din tine care ESTE şi ŞTIE.
 17. CARE ŞTIE TOTUL.
 18. Şi care ştie dintotdeauna şi care este dintotdeauna.
 19. Da, EU SUNT Tu, SINELE Tău; acea parte din tine care spune EU SUNT şi este EU SUNT;
 20. Această parte transcendentă şi cea mai intimă din tine, care se trezeşte în interiorul tău pe măsură ce tu citeşti, şi răspunde Cuvântului Meu, percepând Adevărul Său; cea care recunoaşte orice Adevăr şi respinge orice eroare, oriunde s-ar afla; Nu acea parte din tine hrănită cu eroare toţi aceşti ani.
 21. Căci EU SUNT adevăratul tău Învăţător, singurul real, pe care îl vei cunoaşte vreodată, şi singurul MAESTRU.
 22. EU, SINELE tău Divin.
 23. Eu, – EU SUNT din tine – îţi aduc acest Mesaj al Meu, Cuvântul Meu viu, aşa cum Eu ţi-am dat orice în viaţă, fie că era o carte sau un „Maestru”, sărăcia sau bogăţia, experienţe amare sau de iubire, pentru a-ţi arăta că Eu şi doar Eu, propriul şi adevăratul tău Sine, SUNT Învăţătorul tău, unicul Învăţător şi unicul Dumnezeu, cel care îţi dă şi ţi-a dat întotdeauna, nu numai Pâinea şi Vinul vieţii, ci toate lucrurile necesare subzistenţei şi dezvoltării tale fizice, mentale şi spirituale.
 24. Aşadar, tot ceea Ţie ce îţi atrage atenţia, atunci când citeşti, este Mesajul MEU, adresat dinăuntru, conştiinţei tale omeneşti exterioare, şi nu este altceva decât confirmarea a ceea ce EU SUNT din tine a ştiut dintotdeauna în mod interior, dar care încă nu fusese comunicat conştiinţei tale exterioare în cuvinte clare şi precise.
 25. La fel, tot ceea ce ţi-a atras vreodată atenţia Ţie asupra vreunei exprimări exterioare, aceasta nu a fost decât confirmarea Cuvântului Meu deja comunicat înăuntrul tău, această exprimare exterioară constituind un canal sau mijloc ales de către Mine în acea ocazie, prin care Eu vroiam să îmbogăţesc şi să impresionez conştiinţa ta omenească şi personală.
 26. Totuşi EU nu SUNT spiritul tău omenesc, nici fiul său, intelectul.
 27. Acestea nu sunt decât exprimarea existenţei tale, după cum tu eşti exprimarea Existenţei Mele; ele nu sunt altceva decât faze ale personalităţii tale omeneşti, după cum Tu eşti o fază a Impersonalităţii Mele Divine.
 28. Reflectează şi studiază cu atenţie aceste cuvinte.
 29. Ridică-te şi eliberează-te acum şi pentru totdeauna de sub dominaţia personalităţii tale, al cărei spirit şi intelect orgolioase sunt capabile doar să se glorifice pe ele însele.
 30. Căci de acum încolo, dacă tu vrei ca să pătrundă în conştiinţa ta interioară Cuvântul Meu, trebuie ca spiritul tău omenesc să fie servitorul Tău iar intelectul, sclavul Tău.
 31. EU SUNT cel care vine acum în faţa conştiinţei tale spirituale pe care Eu am trezit-o, pregătind-o anume pentru percepţia Cuvântului Meu.
 32. Deci, dacă tu eşti destul de puternic pentru a-l suporta;
 33. Dacă tu poţi elimina toate fanteziile proprii, credinţele tale şi opiniile tale personale care nu sunt decât resturi adunate de prin depozitele de vechituri ale altora;
 34. Dacă tu eşti suficient de puternic pentru a te elibera de toate acestea;
 35. Atunci, Cuvântul Meu va fi pentru tine un izvor inepuizabil de Bucurie şi de Bunăstare.
 36. Dar să te aştepţi ca personalitatea ta să se îndoiască de Cuvântul Meu pe măsură ce vei citi.
 37. Căci ea ştie că propria sa viaţă este ameninţată, şi că ea nu va mai putea mult timp să trăiască şi să crească, sau să-ţi mai domine gândurile, sentimentele, viaţa ta zilnică, ca altă dată, dacă tu îţi deschizi inima pentru Cuvântul Meu şi îi permiţi să rămână acolo pentru totdeauna.
 38. Da, EU SUNT sunt cel care vine la tine acum.
 39. Pentru a te face conştient de Prezenţa Mea.
 40. Căci Eu ţi-am pregătit de asemenea mintea ta omenească pentru ca ea să poată înţelege, până la un anumit punct, Semnificaţia Mea.
 41. Eu am fost întotdeauna cu tine; dar tu nu ai ştiut.
 42. În mod intenţionat, Eu te-am condus prin Deşertul cărţilor şi al învăţăturilor, al religiilor şi al filozofiilor, menţinând mereu în faţa privirii tale viziunea Pământului Făgăduinţei.
 43. Hrănindu-te cu mana Deşertului, pentru ca tu să poţi să-ţi aminteşti, să apreciezi şi să doreşti cu ardoare Pâinea Spiritului.
 44. Eu te-am adus acum la râul Iordanului, care te separă de moştenirea ta Divină.       
 45. Acum a sosit timpul pentru tine să Mă cunoşti în mod conştient; a sosit timpul pentru tine să te îndrepţi înspre Canaan, ţara Laptelui şi a Mierii.
 46. Eşti tu pregătit?
 47. Vrei să intri?
 48. Atunci urmează acest Cuvânt al Meu, care este Arca Acceptului Meu şi tu vei trece fără să-ţi uzi picioarele.

 

 Copyright © 2003- 2007