Scrieri
 


Ţie (1994)
Tărâmul dintre gânduri (1997)
Cânt de Iubire - Song of Love (1999)
Imn Existenţei (2000)
Pelerin (2003)
Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (2001)

Peregrino (2004)

Cânt de Iubire - versiune chineza (2006)
Cânt de Iubire - Song of Love - editie revazuta 2007
Cât de aproape... - Lo cerca que estabas (2007)
Unde esti, Timp? (2007)

Poeme - romano-urdu (2008)


Viaţa impersonală (1993)
Introspecţia (1994)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul I (1997)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul II (1997)

Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (2002)

Introspecţia - poeme (2005)
Frumuseţea Tandreţei (2006)
Harpă de umbră şi lumină (2007)
Viaţa impersonală (revăzută 2007)

Lucrări, Culegeri, Cursuri
Cartea "Zborul. Vis şi destin"
Poezia, pentru mine

Poezii de IOANA GEORGE
Selectii din volumul "VISUL MEU. ZBOR ŞI DESTIN"
cititi selectiile
home > scrieri > tărâmul dintre gânduri

Tărâmul dintre gânduri

Citiţi selecţiile

"Poezia nu este, nici nu s-ar cuveni să fie vreodată, o simplă meserie, sau, mai rău, o carieră. Cartea de faţă ne învederează şi ea că Poezia este, deopotrivă, un har şi o stare de spirit a vieţii. Revistele noastre literare găzduiesc adesea pagini întregi de rânduri versificate. Printre multe asemenea, cât de multe, versuri cu trudă sau cu uşurătate „făcute", răzbat totuşi, ca tot atâtea flori de lumină, şi poeme care să-şi merite numele, din plin şi cu adevărat.

Dar nu toţi Poeţii vrednici de acest ales nume iau calea revistelor literare, ci unii dintre ei, rar, mult prea rar, dar cu atât mai de preţ, scot, cu destule sacrificii, nestemate poetice cuprinse în volume personale. Acesta este cazul Doamnei Elena Liliana Popescu, ale cărei versuri, de o rară prospeţime, strânse într-un splendid volum, ne întâmpină când şi când, ca o rară desfătare.
Tărâmul dintre Gânduri face astfel un pas mai departe, purtându-ne spre tainica îmbinare pe care Autoarea o meneşte, mereu şi iarăşi vie, între matematicile care-i sunt destinul predilect şi poezia care-i este hrana sufletească.

Nu pot cuteza, în cele ce urmează, decât să-l rog pe Cititor să ia aminte la unele izvoare ascunse ale acestor poeme, rod viu şi niciodat㠄făurit", ci hărăzit, al iluminării Poetei noastre.
....

Sfârşind de citit acest volum, suntem deja însetaţi de a ajunge la viitoarea fântână a Bandusiei către care Poeta ne va invita. Iar restul este sortit, în mod firesc, să rămână doar tăcere."


Dan Sluşanschi

Citiţi selecţiile


Copyright © 2003-2007