Elena Liliana Popescu Cititorule
Încearcă să laşi deoparte grijile zilei pentru a putea păşi împreună în realitatea Visului numit Poezie, deschizând poarta inimii tale acestor versuri.

Ele s-au născut în inima mea atunci când le era dat să se desprindă din lumea formelor-gânduri şi a se înveşmânta în lumea formelor-cuvinte, pentru a se prezenta, împlinindu-şi destinul, la ceremonia întâlnirii cu tine.

Simplitatea, care în esenţa ei înseamnă adevărul, nu poate fi exprimată decât prin tăcere.

Toate cuvintele lumii nu fac altceva decât să încerce să descrie tăcerea.

Cunoaşterea de sine, idealul cel mai simplu si cel mai greu de atins, este scopul fiecărui om în parte si al lumii intregi, acestuia fiindu-i subjugate toate căutările noastre.

Poeţii vin şi pleacă, lăsând strădania lor în a dezvălui chipul nevăzut al Poeziei, care ne priveşte fără să ne judece de dincolo de valul Iluziei.
în engleză (in english)

Elena Liliana Popescu

Evenimente
Festivalul International de Poezie: Poete în "País de las Nubes", a XIV-a editie, Mexic, 2006
citeste
FESTIVALUL INTERNATIONAL DE POEZIE DE LA HAVANA -mai -iunie 2006 Cuba
mai mult
Festivalul International de Poezie "AQUÍ ESTÁ GRANADA" din Granada, Nicaragua - Februarie 2006
afla mai multe | vezi imagini
Encuentro de poetas del mundo latino, Mexic, 18-23 octombrie 2005
mai mult
Feria del Libro de Madrid - iunie 2004 - "Encuentros literarios. La Europa que se amplÝa"
mai mult
11 mai 2004, Matematica si Poezia - ţn Sala "Dan Simonescu" a Bibliotecii Centrale Universitare
mai mult
Eveniment cultural international ţn Mexic - ╬ntalnirea poetilor lumii latine - 2003
mai mult

home > poezii traduse in portugheza

POEME

Elena Liliana Popescu

DĂ LA O PARTE GÂNDUL

Dă la o parte vălul ce-ţi tulbură vederea
Dă la o parte teama ce-ţi vatămă puterea
Dă la o parte umbra ce-acoperă cuvântul
Şi mai presus de toate dă la o parte gândul...

POEMAS

Elena Liliana Popescu / Tradução do romeno: Fernando Aguiar

AFASTA O PENSAMENTO

Afasta o véu que te transtorna a vista
Afasta o temor que fere o teu poder
Afasta a sombra que cobre a palavra
E, sobretudo, afasta o pensamento…

CA PRIN MINUNE...

Viaţa, nesupusă legilor omeneşti,
imperfecţiuni adăpostite-n cuvinte,
incapabile să trăiască fantasticul
joc al anotimpului necunoscut...

O, fiule, nu ţi-am spus niciodată
că timpul este vrăjitorul temut,
doar pentru cel care-şi uită obârşia,
ţara de taină, inima, viaţa, fiinţa,

pentru cel ce se zbate în plasa întinsă
cu măiestrie şi farmec oriunde în jur
şi priveşte cu ochi tulburaţi peisajul
îmbietor al grădinilor plăsmuite de el,

vede ceea ce vremelnicul stăpânitor
i-aduce cu bună ştiinţă înaintea ochilor,
şi-ascultă ceea ce poate auzi urechea
aflată sub vraja sunetelor modelate

cu dibăcia celui ce ştie să mânuiască
secundele, orele, anii şi erele,
putere umbrită doar de neputinţa
păstrării unui singur şi tainic moment,

în care poţi trăi pe deplin libertatea,
când puterea îl părăseşte dintr-odată
pe mai marele vrăjitorilor lumii de vis
şi ai putea să te trezeşti, ca prin minune...

COMO POR MILAGRE

A vida, não submetida às leis humanas,
imperfeições resguardadas em palavras,
incapazes de viver o fantástico
jogo da estação desconhecida…

Oh, filho, nunca te disse
que o tempo é o monstro que teme
apenas quem esquece as suas origens,
o país do mistério, o coração, a vida, o ser,

quem resiste dentro da urdidura estendida
com destreza e encanto ao seu redor
e olha com olho turvos a paisagem
sedutora dos jardins criados por ele,

vê como o efémero soberano
lhe põe a consciência defronte dos olhos
e ouve o que pode ouvir o ouvido
submetido à farsa dos sons modelados

com a habilidade do que sabe manejar
os segundos, as horas, os anos e as eras,
faculdade a que só faz sombra a impotência
para conservar um único e misterioso momento

no qual viver plenamente a liberdade
quando o poder abandona veloz
ao maior dos feiticeiros do sonho,
e despertar como que por milagre.

SPUNE-MI

Nu ai crezut
că poţi învinge doar atunci
când renunţând la orice armă,
vei lupta cu propria imagine
pentru eliberarea ta.

Nu te vei mai putea privi
în oglinzile care să te arate
slab sau trufaş,
neînfricat sau laş,
după dorinţă…

Ţi s-a mai spus,
dar nu ai crezut…

În ţara fără de oglinzi,
„care îţi va mai fi chipul?”,
te vei întreba atunci
încă o dată, şi vei afla,
dacă vei lăsa răspunsul
să vină de la sine…

Ce vei avea de pierdut,
când căutarea va fi
singura realitate posibilă?

Care este drumul,
se-ntreabă cel care merge
fără să ştie, pe singurul drum,
pe care poate s-ajungă?…

Unde să ajungă,
dacă el este deja acolo,
chiar dacă nu poate încă să ştie
că este câştigătorul?

Ce competiţie este mai de temut
decât aceea în care tu
eşti singurul concurent îndârjit?

Dar cum mai poţi lupta
când adversarul poartă,
drept amuletă,
doar chipul tău?

„Alungă toate speranţele”, ţi s-a spus,
pentru a putea să speri cu adevărat!
Dar, spune-mi, la ce mai este bună speranţa
pentru cel care are deja totul?
Sau cunoaşterea drumului de întoarcere,
pentru cel care a ajuns?…

DIZ-ME

Não acreditaste
que poderias vencer
quando, renunciando às armas,
lutaras contra a tua própria imagem
pela tua liberdade.

Nunca poderás olhar-te
nos espelhos que te mostram
débil ou altivo,
impávido ou cobarde,
segundo os teus desejos…

Disseram-te
mas não acreditaste…

No país sem espelhos,
“qual será o teu rosto?”,
perguntas-te então
uma vez mais, e sabê-lo-ás
se queres deixar que a resposta
chegue por si só…

Que tens a perder
se a procura é
a única realidade possível?

Qual é o caminho ?
pergunta-se o que anda
sem saber, pelo único caminho
por onde pode chegar.

Chegar onde ?
se ele já está ali
ainda que não possa saber
que ganhou.

Há alguma competição mais temível
que aquela em que tu
és o único e obstinado participante?

Mas como é que se pode lutar
quando o adversário tem
como amuleto
apenas o teu rosto?

“Perde toda a esperança”, disseram-te
para que pudesses esperar de verdade.
Mas, diz-me, de que serve a esperança
ao que já tem tudo?
Ou saber o caminho de volta
ao que já chegou?

SPRE TINE

În memoria tatălui meu,
poetul pilot George Ioana

În zborul tău
ce înspre nemurire
te duce
şi înspre neuitare,
alai de îngeri
vin să te petreacă,
să îţi aline dorul
de visare,
iar lacrimile celor dragi,
rămaşi departe
să le preschimbe-n chihlimbare,
să-ţi lumineze zborul
spre înalt
şi dincolo de nori
- spre tine -
să te avânţi în ultimul asalt.

ATÉ TI

Em memória do meu pai,
o poeta e piloto George Ioana

No voo
que te leva
à imortalidade
e ao não esquecimento
um séquito de anjos
vem acompanhar-te
para suavizar a tua ânsia
de sonhar,
e para mudar em âmbar
as lágrimas dos seres queridos
que ficaram longe,
iluminando o teu voo
para o alto
e mais para além das nuvens
- até ti –
para que te lances ao último assalto.

IMN VIETII

Ne-atrage veşnic Marea
din marea Neuitării
Ne-atrage Depărtarea
din depărtarea Zării

Ne-atrage veşnic Cerul
din cerul Amintirii
Ne-atrage Efemerul
din efemerul Firii

Ne-atrage Nenăscutul
din tot ce e născut
Sau Nerecunoscutul
din ce e cunoscut

În tine e Poetul
În tine Poezia
În tine e Profetul
În tine Profeţia

În tine e Rostirea
În tine Nerostitul
În tine e Gândirea
În tine Negânditul

În tine Căutarea
În tine Nepătrunsul
În tine Întrebarea
În tine e Răspunsul

Nimic în neschimbare
Nimic nestătător
Nimic în neaflare
Nimic neştiutor

Ascunsă-i Amintirea
în ce-i necunoscut
Ascunsă-i Nemurirea
în ceea ce-i pierdut

Găseşte Adevărul
în ceea ce-i uitat
Doar El, Cunoscătorul
a tot ce e creat.

HINO À VIDA

Atrai-nos eternamente o Mar
desde o mar da Recordação
Atrai-nos a Lonjura
desde a lonjura do Horizonte

Atrai-nos eternamente o Céu
desde o céu da Memória
Atrai-nos o Efémero
Desde o efémero da Natureza

Atrai-nos o Não Nascido
desde tudo o que nasceu
E o Não Reconhecido
desde o que é conhecido

Em ti está o Poeta
Em ti a Poesia
Em ti está o Profeta
Em ti a Profecia

Em ti está a Voz
Em ti o Silêncio
Em ti está a Consciência
Em ti a Inconsciência

Em ti está a Procura
Em ti o Insondável
Em ti a Pergunta
Em ti está a Resposta

Nada permanece
Nada muda
Nada se sabe
Nada se ignora

Oculta está a Recordação
no desconhecido
Oculta está a Imortalidade
no que está perdido

Só Ele, o Conhecedor
de tudo o criado
Encontra a Verdade
no esquecido

DOAR TĂCERILE

Lasă-i poetului
doar tăcerile din
Tăcerea
ce naşte
din cuvinte
Cuvântul…

SOMENTE OS SILÊNCIOS

Deixa ao poeta
somente os silêncios
do Silêncio
que origina
das palavras
A Palavra…
Copyright © 2003- 2007

En franšais In english En espa˝ol