Scrieri
 


Ţie (1994)
Tărâmul dintre gânduri (1997)
Cânt de Iubire - Song of Love (1999)
Imn Existenţei (2000)
Pelerin (2003)
Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (2001)

Peregrino (2004)

Cânt de Iubire - versiune chineza (2006)
Cânt de Iubire - Song of Love - editie revazuta 2007
Cât de aproape... - Lo cerca que estabas (2007)
Unde esti, Timp? (2007)

Poeme - romano-urdu (2008)


Viaţa impersonală (1993)
Introspecţia (1994)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul I (1997)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul II (1997)

Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (2002)

Introspecţia - poeme (2005)
Frumuseţea Tandreţei (2006)
Harpă de umbră şi lumină (2007)
Viaţa impersonală (revăzută 2007)

Lucrări, Culegeri, Cursuri
Cartea "Zborul. Vis şi destin"
Poezia, pentru mine

Poezii de IOANA GEORGE
Selectii din volumul "VISUL MEU. ZBOR ŞI DESTIN"
cititi selectiile
home > scrieri > cânt de iubire

Cânt de Iubire - Song of Love

Cititi selecţiile | alte selectii (adaugate in 2007)

Frumuseţea adevărată are harul de a străluci cu o putere lăuntrică, imanentă, a sufletului curat ce o locuieşte şi o înfăp­tuieşte mereu - fărâmă vie a Duhului înalt, al însuşi Creatorului tuturora

Veacul acesta, cu lumea lui (post)modernă, prea ocupat cu patimile sărmanelor sale nefapte, rămâne astfel mereu în uluire, atunci când i se iveşte în faţă Frumosul, neaşteptat, viu, negrăit, în toată splendoarea sa, parcă mai presus de firea noastră omenească, cea de toate zilele; aşa ni se arată şi versurile doamnei Liliana Popescu, în care armonia gândirii matematice şi eleganţa rostirii poetice se îmbină în mod fericit, bucurându-ne adâcul inimii.

• • •

True Beauty has the heavenly-given gift to shine with the immanent inner power of itself - the power of the pure soul inhabiting and incessantly creating it from within, in the glory of a joyful ray of light coming to us from the Spirit of God above.

This century's (post-)modern world, too busy to attend to its fierce and pathetic undoing, keeps being taken aback in sheer surprise whenever simple and noble Beauty shows unexpectedly, full of life and in mighty splendor. So comes to us Liliana Popescu's sweet verse, weaving the harmony of deep mathematical thought with the grace of light poetic expression, for the pure delight of our hearts bosom.


Dan Sluşanschi

English version: Adrian George Sahlean

Cititi selecţiile | alte selectii (adaugate in 2007)


Copyright © 2003-2007